HiddenTag® For C.O.P.

Dịch vụ bảo đảm an toàn

Dịch vụ xác nhận sản phẩm chính hãng

Gắn tem Hiddentag có mã số riêng biệt và qua đó có thể kiểm tra được sản phẩm là hàng chính hãng hay không.
Gồm cả yếu tố đối phó với các hành vi sao chép, hách cơ.

Phương pháp xác thực sản phẩm chính hãng

1.앱 마켓에서 히든태그 앱 설치 / 2.제품에 부착된 히든태그 스캔 / 3.정품인증 페이지 확인

Dịch vụ đăng ký sản phẩm chính hãng

Là dịch vụ đăng ký sản phẩm chính hãng mà người tiêu dùng nhất định phải nhập mã số mình đã mua và bằng mã thẻ cào nên mã số không bị lộ ra.
Mã số chỉ nhập 1 lần và nếu quét mã số đã đăng ký thì sẽ hiển thị thông tin sản phẩm đã đăng ký.

Phương pháp đăng ký sản phẩm chính hãng

1.히든태그 스크래치 제거 / 2.제품에 부착된 히든태그 스캔 / 3.난수번호 등록 / 4.정품인증 페이지 확인

HiddenTag® For C.O.P.

Dịch vụ quản lý

Dịch vụ quản lý lưu thông

Có thể quản lý được thông tin lưu thông và sản xuất về sản phẩm sử dụng dịch vụ bảo đảm an toàn độc đáo của HiddenTag.
(Có khả năng kiểm tra theo từng sản phẩm về nơi sải xuất, mạng lưới lưu thông, thông tin người bán, ngày tháng..v..v.)
Có thể kiểm tra được cả những thông tin về vị trí và phát hiện chính xác sản phẩm đó đang lưu thông bất thường nhờ tính năng theo dõi của hệ thống định vị toàn cầu.

Dịch vụ báo cáo giám sát

Hàng tháng chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo giám sát lịch sử nhận diện HiddenTag.

HiddenTag® For C.O.P.

Dịch vụ marketing

Dịch vụ đăng ký người sử dụng

Sau quét xong thông tin của người dùng như (tên, mail, số điện thoại ..v..v) sẽ được đăng ký, rồi có khả năng bổ sung marketing và quản lý hậu mãi của người mua sản phẩm.
Có thể sử dụng với A/S và thiết lập kênh CRM, kênh giao tiếp người sử dụng.
1.히든태그 스캔 / 2.소비자 정보 등록 / 3.구매자 확인 및 정품 등록

Dịch vụ linh động sự kiện

Thông qua việc linh động sự kiện để đảm bảo kênh mới của khách hàng và có thể tiến hành những trao đổi cần thiết với khách hàng, cung cấp phiếu giảm giá ..v..v để khuyến khích tái mua sản phẩm. 1.히든태그 스캔 / 2.일반적인 정품 인증 페이지 or 랜덤 노출되는 이벤트 페이지

Dịch vụ hiển thị quảng cáo

Thông qua HiddenTag có thể mở rộng kênh thu hút khách hàng mới nhằm tiến hành các hoạt động quảng cáo bằng các ngôn ngữ cho người sử dụng tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Anh với đối tượng khách hàng kiên trì trong việc sử dụng dịch vụ xác nhận hàng chính hãng. 타켓팅 언어, 성별, 연령, 관심사, 단말기등 / 히든태그 앱 사용자 분석 -성별 및 연령

Dịch vụ push quảng cáo theo ngôn ngữ

Nhờ push quảng cáo theo ngôn ngữ có tính định kỳ mà có thể thu hút được sự truy cập của khách hàng 3브랜드 광고/ 홈페이지&공식몰 연결 / 유저들이 손쉽게 브랜드 정보를 확인, 정품인증 후 해당브랜드의 추가 제품정보를 확인 가능 / 고객사의 캠페인 노출 / 고객사 캠페인 노출로 고객사 활성화 도모/ 4제품광고 /공식몰 제품 페이지로 연결/ 더 많은 제품들을 고객에게 홍보가능/ 히든픽에 입점하여 제품 판매 / 쇼핑몰이 없는 업체의 제품을 히든픽에서 판매 대행
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi đáp bằng điện thoại 02-453-8416
TOP