CK&B

Số 1 về giải pháp bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ nội dung kỹ thuật số.

Lời chào của CEO

Xin chào! Tôi là Baegiyeok tổng giám đốc công ty CK&B.
Cảm ơn các bạn đã truy cập vào trang web HiddenTag của CK&B chúng tôi.


CK&B sở hữu năng lực kỹ thuật ứng phó kịp thời về thị trường với khách hàng, và được xây dựng bởi những nhân tài có kỹ thuật phát triển/nghiên cứu trong nhiều năm về lĩnh vực liên quan như bảo mật, dữ liệu HiddenTag, đa phương tiện, truyền thông, watermarking, DRM mobile ..v..v. Không chỉ thể chúng tôi đang hết sức nỗ lực để trở thành doanh nghiệp với suy nghĩ đầu tiên là làm hài lòng khách hàng và không ngừng phát triển kỹ thuật mới.
CK&B sẻ mở ra cho các bạn con đường có thể lưu hành 1 cách hợp pháp nội dung kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ trở thành những người tiên phong của phong trào lưu hành nội dung lành mạnh và thúc đẩy ngành công nghiệp truyền thông nhằm hiện thực hóa việc bảo vệ quyền lợi của người sử dụng và quyền lợi chính đáng của người cung cấp nội dung phát triển kỹ thuật với những nội dung văn hóa mới vượt trên cả sự bảo vệ hệ thống quản trị nội dung.
Thông qua trang web HiddenTag tôi mong rằng bạn sẽ nhận được nhiều thông tin bổ ích và tôi cũng mong sẽ nhận được sự góp ý và sự quan tâm khích lệ của các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn
대표이사 배기혁

History

2019

05Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Hansol Cosmetics
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Vedi Vero
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Riseup Korea
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Classys
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Platon Ventures Inc.
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Beauty Nine
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Digital World Co.,Ltd
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Monstercube
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Encom
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Acmedelavie
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho CJ Olive Networks
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BnB Korea
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho CSA COSMIC
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Mooto

04Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho GOLD DOCTOR
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho KH
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BLAUD
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BA Company
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BTC Beauty
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Secret Holdings
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Ultrue
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho JYOONCOSMETICS
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Nowcos
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Motherk
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Hirona
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Medical Lab
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Korea Gas Safety Co.
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Greencrossms

03Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Aronian
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Gmed
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Ihee&Co
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Ideebebe
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Almostblue
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho HAKA KOREA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho MARHEN.J
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho LG VINA COSMETICS CO.,LTD.
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SOON GROW ENTERPRISE
           CO.,LTD.

02Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho NewFace Labs
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho MOART
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Koodon
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BYMOMO
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho WB
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BLAUSEE
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho More AINI
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DENAGE
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho la muse
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Design Co.,Ltd
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Provendex PTY LTD
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho GareyAsset
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Shenzhen iemit Trading

01Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho
          GEUMCHUK INTERNATIONAL
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Ashe7
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho WEBZEN Inc.
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho eclado
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SHINSEGAE INTERNATIONAL
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Lejong
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BEAUSCELLA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho LJK

2018

12Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SENTROLPLUS
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho East Skin
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Rookie-Bud
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Glide Enterprise
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BEBECO
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho A-IN CMA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Lescily
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SYSTEMICCULTURE

11Tham dự triển lãm Cosmo Pro Beauty Hongkong năm 2018
 Tham dự Mobile Contents Roadshow năm 2018 tại Ả Rập Sau Đi
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho MLN
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Beauty Well Farm-Dr. Innoderm
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Hwajin-Lime
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho
           công ty thương mại Pamona Trung Quốc-W&M

10Tham dự Gobal Mobile Vison-GMV 2018
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Melynn
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho RAYBLELON
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Xian Company
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho FORMULA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Cosmo C&T
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SUSUYA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho EDK Solution-Phymongshe
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Oddblanc
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Skin Idea-Medi Peel
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Smile Gate Holdings
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Helen Cos-IT'S PLUS
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Cheongdam Global

09Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Hansol Bio-Centecassol
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Dunlopillo
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Mefactory
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Hurom
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Bestinnovation
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Iplehouse YESUS
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho MAPUTI

08Ký kết đại lý chính thức với công ty Pamona, Thanh Đảo, Trung Quốc
 Ký kết đại lý kinh doanh với Coder technology, Malaysia
 Tham dự Triển lãm Beauty năm 2018 tại Quảng châu, Trung Quốc
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Ipplehouse
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Nhat Hoang-JARGUAR
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BOL Cosmetic
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho MYTHCO
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho 9wishes
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SOOSAN CMC-medilox
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho MSCO-Skinrub
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho VK
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho CNK - MNL
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho LASH
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho CELEB ME
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SC Bio Lab
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho
           Yonsei life and healh, Đại học Yeosei

07Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Alice Farm
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho HYUNJIN C&T
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Dr.BOB-Snow Buddy
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho TESTO KOREA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Secret Key
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho EXOCOBIO
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Mika Medical
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Novamedi Korea
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Nobel(SP-68)
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Cleomee
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho XAI Cosmetic-Demeyere
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Daesai Meditech
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho FromBIO
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho CCTV Korea
06Tham dự Echelon Asia Summit 2018
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SR Biotek
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho ICNIT(ecplaza)
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Garey asset
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho XAI korea

05Voucher xuất khẩu tăng 2 năm liên tiếp
 Được trao tặng giấy khen doanh nghiệp điển hình
           của Bộ trưởng Bộ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc năm 2018
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho JessiSteele
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho B&Co., Ltd
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Viva Korea
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho HightFirst Enterprise
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho ReBOM
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DRH
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Sparrow
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Bellanez
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Hanacos

04Tham dự Triển lãm Beauty Asian tại Thái Lan năm 2018
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Daejoo Medical Co., Ltd
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Beauty Absolute
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho CSA Cosmetic
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DE Korea-melenc
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Rinnai Korea
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Mizline
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho OZ B&H
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Alice Martha
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho CONSPIN SOLUTION CO., LTD
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho JCALICU
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Diy pro
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Aida Comestic
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Daihan Bio Medical
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Arayun

03Nhận giải thưởng đăc biệt tại chương trình dành cho các doanh nghiệp chuyên phần
           mềm máy tính, được bảo trợ bởi Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Funny Mation
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Y.N.M
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho COSRX
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho JONE Cosmetic
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Grineerse
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BONSHE'S KOREA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho HN FRIENDS
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DOORI CARE
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho MINERVA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Smile Beauty
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Moolmang
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho JP-parkpark
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho BIOINDIST
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho B BLANC
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho ALISS
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho PPB STUDIOS
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho GasAsInterface
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho GARBIN

02Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho ROOTY
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Mika
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho WELLAGE-HUGEL PHARMA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SOLID
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Beanbodycare
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Nongnaka
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DRNBIO
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho TAEJIN International
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho D&G KOREA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho VELYVELY
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DelleGo
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho JEJU WOODA
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DONGWOO A&E
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho TangleAngel
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho RAINBOW
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho LUTHIONE
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho HAT'S ON

01 Triển khai HiddenTag Biz
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho SOMEBYMI
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho bebenuvo
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho YEPEAU
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho PEOPLE&CO
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho I-ZONE
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho METRO E&C
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Cre8skin
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho ORGAHUE
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Kamisori Shears
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho DAEDO International
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho RMedica
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Arirangion
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Mugavero
 Cung cấp tem xác thực hàng chính hãng HiddenTag cho Zonskin Cosmetic

2017

12Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Jenny Sweet
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to EVISU
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Sinbad
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MANGOSLAB
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Frugal Organics
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to NUANCE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Proudex
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to WingBling
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PHARMATECH KOREA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to deAlavera
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Tangle ANGEL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to d'Alba
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to JUPAZIP

11Ký kết hợp đồng dịch vụ ScanHit Rights với ‘‘Denby korea’
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to UNOCOS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to E.Chang Global
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SELENDERM
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to RIDOS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to DEARDAHLIA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to DREAM&TECH

10Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PATIGE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ALLBIT GLOBAL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Ange odor
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to KOREA TONG
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to AGAPAN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to eau precieus
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SISFC
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to THEREDPLUS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to BAREUNSKIN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to addPerm
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PRIMETECH
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to AIRLAT
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to D.ROPE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PI.GENE GLOBAL

09Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Falkniven
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MAUBEAUTE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Charis
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SkinChu
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Jena cell
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SEJONGMALL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Valeo Pyeong Hwa
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to BARA

08Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Percy lau
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to NERDY
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Mewnity
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to CIVASAN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to CORCO
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Evshop
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to 8BEAUTY
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MLB
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to yang thai
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SAMSOL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to A.I.M Tech
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Huons Global
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to miskin
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to 2bool2bool

07Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to THESKINFACE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SNP
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to COSKOR
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SNIFF
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to UCHEOL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to CHAGAKOREA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ROACO
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SOUNDCAT
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SANGJU
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SHINWOO KOREA
06Cập nhật quy mô lớn App HiddenTag,
 mở trung tâm mua sắm hàng chínhhãng
 Phát triển care label HiddenTag
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to bikitbebe
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to DongWoo
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PHYTOS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to XAI korea
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Oeil
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Haruharu
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Seoul Halla
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SY medipharm
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PURIUM
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Saddlebaby

05Chọn cơ quan thi hành voucher xuất khẩu ‘HiddenTag’
 giải phápchứng nhận hàng chính hãng
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to CAREX
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to comotomo
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to KOSXU
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MUDOIN

04‘HiddenTag’ giải pháp chứng nhận hàng chính
 hãng đưa sản phẩm vàoApp 360 mobile của Trung Quốc
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MOOHAN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to CHOUCHOU
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to meyou PARIS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to M Nano chemical
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ESSOCO
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to COSMIO
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to KANANONGSAN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Carenology95
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MERBLISS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to BJ CLAMAX
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dionel
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SKIN'S BONI
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SHIN PHARMA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to unit dose

03Giao hàng giải pháp bảo đảm an toàn nội dung watermark cho
 pooq
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Aekyung-Luna
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Lime cosmetic
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to AHNGOOK
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to HDIZ
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Hansol Global
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to THE COSMEDIUM
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to RADIANCE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to iriver
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to JINNNN

02HiddenTag thành lập chi nhánh Trung Quốc
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Mamachi
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to WIZGLOBAL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ROUICEE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to UltraV
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MASKACOMPANY
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to APRILSKIN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ESPHACO

01Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to skybio
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to stylus
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to enskorea
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to W.Lab
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to V&K
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to lapalette
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Yoosung Enterprise
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Asamjeong
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to La Flor Cosmetics
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PROJEKT PRODUKT

2016

12Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to NOHOW
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Oh Scent
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Waters
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dongkook
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to J.ONE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SKINISGOOD
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dream Medical Group
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MAKE I
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dr.Pepti
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to BCC KOREA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to STICKY MONSTER LAB
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to korea Broiler Council
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to bikit
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Aekyung Age20's
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to YG
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to moonshot
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to COSPEN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Home Store
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ENOUGH

11‘HiddenTag’ ký kết MOU toàn cầu hóa với cơquan cứu hộ quốc tế 
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PLABIO
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to HUROM
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to KFID
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to BOMTECH ELECTRONICS

10‘HiddenTag’ nhận được chứng kỹ thuật ngăn chặnhàng giả của
 ‘Hiệp hội công nghiệp chống hàng giả Trung Quốc’
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to bikitwear
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to HAKA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dr.Jart
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MIVIKI

09Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to NEXET
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Nature Cell
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to WEBZEN
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to DURR Korea
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Playmonster
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Botanic Farm
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Alllead Global
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Benton Korea
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Chaeni
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Magnif
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Corning Korea
08Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to LG Chem
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to NPIO
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to VIAROSA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to BS Korea
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to JNK International
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to TAEIL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to IPPLETINA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MORE 3
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to BOMTECH Electronics
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MAKEBRIDGE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Pharmaresearch
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to COSMOS International

07Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Carver Korea(A.H.C)
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to JH Global
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Home store
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to U Cell
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Jeongin International
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dr.Schrammek
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to OU Korea
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MEDIEL
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to KT CS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to SY Tech
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Ake People
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Gift EYE
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to 10x10

06Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Zemna Company
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PionTech
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to nnblab
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ALL NEW TS

05Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to PBS Korea

04Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to moonshot
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Amok Cosmetics
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to VANT365
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to FORENCOS

03Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dr.Althea
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to dreamtoy
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to GAMSUNGTEX

02Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Cleomee

2015

12Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to CLIO
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Dr.Jart+
 Built HiddenTag® Watermark, National Geographic Information
 Institute
 Provided SBS, ScanHit for Video Modul
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to ELE Korea

10Selected as a legal product authenticity verification hologram
 provider 'HiddenTag®', KITA
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Fascy
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to NUC Electronics

09Provided 4K content storage and metadata solution to SBS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to STYLENANDA

08Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to WellMade Household &
 Healthcare

07Provided 4K video comparative solution to SBS
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to GC International
06Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Skinion
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Samyang Genex

05SBS joined exhibition for non-transcription system,
 KOBA exhibition
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Angel Skin
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Salty Family Group
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Recipe Cosmetics

04Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to AQUA Filling
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Samsung Cosmetics

02Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Modeun Hightech

01Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to MISKOS

2014

12Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Claires
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to LG Household & Healthcare

11Production of NIPA convergent smart content

10Transferred to a new office
 (#411,5,Seongsuil-ro, 8-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea)

09Provided QR code system to Seosan city for toxic vehicle
 management
 Provided 'HiddenTag® C.O.P.' to Cell Cosmetics

08Provided SBS broadcasting video DNA solution

07Selected as a next generation communication service
 application developing company by ITTP
 Linkage to ScanHit® mobile service once the ad is scanned
 from digital time
06Provided ScanHit® Rights Service to Deloitte accounting corporation

05ScanHit® mobile service support at Philla Korea World
 Stamp Exhibition

04Launching 'ScanHit® Mobile' App Service

03Provided Smart Device Test Solution to Samsung Electronics
 Launching 'HiddenTag®' App Service

02ScanHit® awarded the "Grand Prize for New Software"
 in the multimedia section
 Aquired "GS" certification for ScanHit®

2013

12Development of HiddenTag® C.O.P.

11Provided Image Search Engine to Korean Intellectual Property
 Office (KIPO)
 Built the QR Information System for Hyundai Heavy Industries

10Received the President’s Award on the Day of Electronics and IT

09Built mobile solution for Korean National College of Agriculture
 and Fisheries

08Developed the Audio Automation System for Samsung SDS

 Built and provided the UHD Contents Server to KBS
07Provided a solution to SBS to separate non-subtitled videos
 and advertisements
 Developed the Tire Cross-section Profile Recognition Solution
04Commercialized and implemented Real-time
 Watermark Transmission Service for the first time
 in the broadcasting industry

03Implemented CCTV History Management System
 for Seongnam City

02Received Golden Award at the International Invention Patent
 Exhibition Iran/Awarded the Honorary Prize in Germany

01Implemented ScanHit® Copyright Monitoring System

2012

12WIPO award for the best inventor at Korea Invention Patent
 Exhibition (KIPO)

11Electronic IT Patent Management Award

10Provided Solution for LG Electronics Smart Device Project

09Provided Mobile Solution for Postal Museum

07Provided Watermark Solution to SBS
06Provided Smart Device Test Solution to Samsung Electronics

05IP Award on the Invention Day

04IT merger company award by the Ministry of Knowledge
 and Economy
 Provided Image Lic Solution to SK Hynix

02Provided women apparel mobile event solution to Shinwon Si

2011

12Awarded at Korea Invention Patent Exhibition by the Korean

10Patent Office for Intellectual Property Protection
 Best Entrepreneur among Small and Medium Sized Enterprises

08Provided Test Automation Solution to Hynix Semiconductor
 Co., Ltd
 Certified as a Technology Innovation Company INNOBIZ
 (No.110103-00750)

07Carried out G-MES project of Samsung Electronics Co., Ltd.

06Acclaimed as a Patent Star Company by Seoul Business Agency

02Selected as a UCII Diffusion & Dissemination Support Company
 by Korea Creative Content Agency

2010

12Completed the Transmission of Terrestrial Broadcasting
 connecting with UCI for SBS
12Selected as the Best Technology Development by the Ministry
 of Knowledge and Economy

10Transferred to a new office
 (Fl. 3, Kooil Bldg., 943-17 Daechi-dong, Kngnam-gu, Seoul)

08Acclaimed as a technology development company
 by the Ministry of Culture, Sports and Tourism

06Provided Multimedia Equipment Monitoring System
 to Samsung Electronics

05Provided Solution for the protection of Cultural Heritage
 Information Resources to Kore Cultural Heritage Administration

2009

12Signed Supply Contract on Automation Monitoring System
 with Samsung SDS

06Acclaimed as a Technology Development Company
 by the Ministry of Knowledge and Economy

05Acclaimed as a CT Technology Development Company by the
 Ministry of Culture, Sports and Tourism
05Cooperative alliance with Indiestory Co., Ltd. For the Protection
 and Activation of Independent films

03Excellent IT Performance for National IT Industry Promotion
 Agency

02Performed CT Technology Development for Korea Creative
 Content Agency

2008

11Recognized as a Research Institute (No. 2008110689)

10Provided Product Image Copyright Protection Watermarking
 Solution to Danawa Co., Ltd

06Expanded and transferred to a new office
 (5th gl, Daeseong Bldg., 41-15 Joongkok-dong, Gwangjin-gu,
 Seoul, Korea.)

05Approved as a Software Company (No.2008-08504)

04Developed and Provided Internet Monitoring System for Literary
 works to KBS (Korea Broadcasting System)

2007

12Establishment (New Company Name: CK&B Co., Ltd.)

Awards & Certifications

TOP