Mẫu sản phẩm HiddenTag® For C.O.P.

HiddenTag có khả năng chống sao chép mạnh

HiddenTag® C.O.P. 2.0

HiddenTag là sản phẩm được cung cấp theo nhu cầu khách hàng, có khả năng biểu thị rõ nhất về hình ảnh thương hiệu của khách hàng.

Mẫu và kích thước

Kích thước mẫu thông thường nhỏ nhất là 12*12(mm), mẫu rộng ngang có kích là 20*8(mm). Có khả năng sản xuất được các mẫu có kích thước lớn hơn.
Có khả năng thiết kế và sản xuất HiddenTag theo yêu cầu khách hàng, có thẻ sử dụng làm hình mẫu hoặc hình logo công ty vv.
히든태그 디자인, 스캔·복사 예시

Lựa chọn nhãn

Khách hàng có thể chọn mẫu nhãn theo nhu cầu, nhãn chống sao chép chất lượng cao. 1.파쇄 / 2.스크래치 / 3.봉인(절취)

Sản phẩm sử dụng được với nhiều nguyên liệu

Có khả năng mở rộng thị trường bằng việc phát triển trên nhiều nguyên liệu mới. 1.메탈소재:강력한 브랜드 인지도 효과 및 소비자 관심 유도 / 2.글래스소재:투명하고 선명한 브랜드 인지 효과 / 3.의류소재:의류의 케어라벨에 히든태그 직접 인쇄 가능 / 4.가죽소재:제품의 고급화와 더불어 동일 소재 적용으로 동질감 극대화

Mẫu cung cấp HiddenTag® For C.O.P.

Hình thức cung cấp phù hợp với khách hàng

Hình thức cung cấp

HiddenTag có thể cung cấp theo hình thức mà công ty khách hàng mong muốn để thuận tiện khi tiến hành công việc.

Dạng tấm

Dạng tấm có thể dán bằng phương pháp thủ công.

Dạng cuộn

Dạng cuộn có thể sử dụng bằng máy dán nhãn tự động.
Khi công ty khách hàng muốn dán nhãn bằng phương pháp này, nếu cung cấp các thông số cụ thể thì chúng tôi sẽ sản xuất và cung cấp nhãn theo đúng như vậy.
Tư vấn online 1 : 1 Tư vấn qua đt số: 02-453-8416
TOP