Mẫu sản phẩm HiddenTag® For C.O.P.

HiddenTag ngăn ngừa mạnh sự sao chép

HiddenTag® C.O.P. 2.0

HiddenTag là sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, có thể biểu thị rõ nhất hình ảnh thương hiệu của khách hàng.

Mẫu và kích thước

Kích thước mẫu thông thường nhỏ nhất là 12*12(mm), Mẫu wide là 20*8(mm). Có thể làm được các mẫu kích thước lớn hơn.
Có khả năng thiết kế HiddenTag theo yêu cầu để sử dụng hình mẫu hoặc logo công ty.
히든태그 디자인, 스캔·복사 예시

Lựa chọn các nhãn mác

Khách hàng có thể chọn các mẫu phù hợp theo yêu cầu khách hàng nhằm làm ra tem nhãn chống sao chép chất lượng cao. 1.파쇄 / 2.스크래치 / 3.봉인(절취)

Sản phẩm phù hợp với nhiều nguyên liệu

Có thể mở rộng được thị trường qua việc phát triển nhiều nguyên liệu mới. 1.메탈소재:강력한 브랜드 인지도 효과 및 소비자 관심 유도 / 2.글래스소재:투명하고 선명한 브랜드 인지 효과 / 3.의류소재:의류의 케어라벨에 히든태그 직접 인쇄 가능 / 4.가죽소재:제품의 고급화와 더불어 동일 소재 적용으로 동질감 극대화

Mẫu cung cấp HiddenTag® For C.O.P.

Hình thước cung cấp phù hợp với khách hàng

Hình thức cung cấp

HiddenTag có thể cung cấp bằng hình thức mà công ty khách hàng dễ trong công việc.

Dạng tấm

Dạng tấm để làm bằng tay. Có thể gián dễ dàng bằng nhân lực.

Dạng cuộn

Dạng cuộn có thể sử dụng bằng máy dán tem nhãn tự động.
Trường hợp công ty khách hàng gián tự động, nếu cho chúng tôi biết kích thước thì chúng tôi có thể cung cấp đúng quy cách đó.
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi đáp bằng điện thoại 02-453-8416
TOP