HiddenTag® For C.O.P.

Sự bảo vệ hoàn hảo đến cả hình ảnh cấp FULL HD

HiddenTag(HiddenTag®, tem nhãn chương trình độc lập thông minh

HiddenTag giải pháp xác thực sản phẩm chính hãng không phải bất cứ ai cũng dễ dàng sao chép được, sử dụng kỹ thuật.

HiddenTag, giải pháp quản lý thống nhất thương hiệu

히든태그 도입 - 제품 위조 방지 - 불법 복제품 대응 - 투명한 유통관리 - 소비자와의 커뮤니케이션 - 모바일 브랜드 마케팅 - 히든태그 커머스 입점 - 브랜드 가치 극대화

Thương hiệu hiện tại trên thị trường

중국 수출 제품 3개 중 1개가 짝퉁 / 제품 가격 표준화의 어려움으로 인한 매출 감소 / 소비자 피해로 인한 제품 가치 및 브랜드 신뢰도 하락

Hệ thống bảo mật nhiều chủng loại

HidđenTag là dịch vụ xác thực sản phẩm chính hãng nhiều chủng loại được cấu tạo bằng sự giám sát dựa vào máy chủ cuối cùng, kiểm chứng tem nhãn dựa vào điện thoại thông minh, kiểm chứng bằng mắt thường thông qua tem nhãn.
Hơn nữa, có thể cung cấp dịch vụ liên kết với nhiều thông tin để phân biệt Identily của điện thoại vốn có.
1.육안 검증(홀로그램, 디자인) / 2.앱을 통한 검증(라벨 고유 데티어 검증) / 3.서버 모니터링을 통한 검증(사용자GPS, 인식횟수, 인식패턴)

Phác họa tem nhãn

Phân tích, lưu trử thông tin bằng phương pháp mà con người không thể hận biết được.
Theo đó có thể liên kết thông tin vốn có để giữ được thông tin phân biệt với tất cả cái khác, mặc dù nhìn thấy có hàng trăm triệu hình ảnh giống nhau.

Dịch vụ mobile đa dạng

Có thể cung cấp nhiều dịch vụ mobile thông qua mạng internet không dây.
App Hiddentag có khả năng thao tác trên điện thoại thông minh. Hỗ trợ toàn cầu hóa với Hàn Quốc và kể cả app thị trường cửa hiệu tại địa phương của Trung Quốc.

So sánh của giải pháp chứng nhận sản phẩm chính hãng hiện có với HiddenTag

HiddenTag vượt trội về tính kinh tế có thể hỗ trợ nhiều loại điện thoại thông minh, tính bảo mật an toàn dựa vào.
kỹ thuật mang tích chất riêng biệt, thiết kế tiếp hợp với marketing thương hiệu.
HiddenTag® For C.O.P. Hologram thông thường Mã QR NFC&RFID
Tính bảo mật ★★★ ★★★
Tính năng ★★★ ★★★ ★★★
Tương thích ★★★ ★★★
Thết kế ★★★ ★★☆ ☆☆
Tính kinh tế ★★★ ★★★ ★★☆

Hologram thông thường

Người tiêu dùng thông thường không thể phân biệt được Hologram được làm giả với Hologram chính hãng bằng mắt thường được. 일반 홀로그램 이미지

Mã QR

Mã QR là kỹ thuật mở không có tính bảo mật. Không phù hợp trong dịch vụ xác thực sản phẩm chính hãng. QR코드 이미지

NFC & RFID

NFC(RFID) bị giảm tinh kinh tế với thiết bị với phí sản xuất rất cao.
Them nữa, có vấn đề không nhận dạng được theo tần số quay theo từng quốc gia và không được hỗ trợ trên iOS.
NFC, RFID 이미지

Hiệu quả áp dụng HiddenTag

Đa số khách hàng có nhiều lý do để lựa chọn HiddenTag của chúng tôi 투명한 유통관리:모니터링을 통한 유통이력 확인. 채널별 유통현황 파악. / 매출 20% ~ 30% 상승:중국 내 이미테이션 제품 비율 33% 추정. 고객사 평균 발주 증가량 30%. / 브랜드 신뢰도 강화:가품 화장품 사용자의 피해 감소. 사용자의 브랜드 충성도 상승. / 브랜드 친밀도 향상:소비자와 모바일 커뮤니케이션 가능. 고객관리 채널 확대.

Quản lý lưu thông rõ ràng

Bảo vệ giá trị của sản phẩm làm tăng doanh thu bằng việc quản lý lưu thông rõ ràng.
  • Quản lý lưu thông trái phép thông qua quản lý giám sát
  • Tăng lượng sản xuất thông qua việc phát hiện lưu thông trái phép
히든태그 주문량 그래프 / 히든태그 도입 후, 지속적 모니터링을 통해 단속시점이 지나면 주문량이 상승합니다.

Hỗ trợ cơ quan điều tra

Tiến hành hỗ trợ điều tra kiểm tra hàng giả, hàng nhái của cơ quan cảnh sát du lịch và hải quan Seoul và thực tế đã sử dụng xác thực sản phẩm chính hãng khi phát hiện được 15 tỷ sản phẩm làm giả. 실제 단속 적발 뉴스 보도 사례

Mở rộng kênh kết nối với người tiêu dùng

Khách hàng xác nhận thông tin sản phẩm thông qua HiddenTag là người tiêu dùng đã mua sản phẩm công ty khách hàng. HiddenTag cung cấp kênh có thể kết nối với người tiêu dùng trên mobile như thé này.
Có thể giao tiếp thông qua điện thoại với người tiêu dùng bằng nhiều phương pháp như hưỡng dẫn chi tiết của sách hướng dẫn sử dụng, dịch vụ video, cung cấp phiếu giảm giá để khuyens khích tái mua hàng ..v..v.
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi qua điện thoại số: 02-453-8416
TOP