HiddenTag®

Tổng quát dịch vụ thủy vân số

Tổng quát dịch vụ thủy vân số

Thủy vân số: Là kỹ thuật có thể đưa ra căn cứ rõ ràng về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không bị sao chép trái phép, bằng việc nhập thông tin có sẵn hoặc ID của người sử dụng trên nội dung kỹ thuật số.
HiddenTag của CK&B là kỹ thuật nâng cao giá trị, niềm vui với thông tin mà người sử dụng muốn trong việc nhập thông tin đơn giản bằng kỹ thuật tiến bộ trong kỹ thuật thủy vân số sẵn có.

Bảo mật thông tin

Thông qua dịch vụ xác nhận hàng chính hãng có khả năng chống hàng giả và có thể quản lý được quá trình lưu thông sản phẩm một cách có hệ thống.
Thông qua dịch vụ danh thiếp chống làm giả có thể kiểm tra được danh thiếp có bị làm giả hay không bằng những thông tin được lưu trong mục lưu thông tin cơ bản.

Làm tăng thú vị

Không đơn thuần là một thiết kế được tiêu chuẩn hóa một cách đơn giản mà còn có khả năng biểu hiện những đặc trưng của thương hiệu.

Bảo vệ giá trị

Chúng tôi sẽ bảo vệ những thành quả quan trọng được tạo ra từ mồ hôi, công sức và trí tuệ của quý vị không bị hủy hoại.
Chúng tôi sẽ ngăn chặn những thiệt hại, tổn thất về giá trị thương hiệu và niềm tin của thương hiệu được tạo ra trong thời gian dài của quý vị
TOP