HiddenTag®

Dịch vụ tổng quát kỹ thuật số water mark

Dịch vụ tổng quát kỹ thuật số water mark

Kỹ thuật số water mark là: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhằm đề phòng việc sao chép lậu, bằng việc sáp nhập thông tin có sẵn hoặc ID của người dùng trên nội dung kỹ thuật số.
HiddenTag của CK&B là kỹ thuật làm tăng thêm giá trị, niềm vui và thông tin mà người sử dụng mong muốn với những thôn tin cơ bản bằng kỹ thuật tiến bộ trong kỹ thuật water mark kỹ thuật số của sẵn có.

Bảo mật thông tin

Thông qua dịch vụ xác thực sp chính hãng nhằm ngăn chặn làm giả và có thể quản lý được giai đoạn sản phẩm và lưu thông một cách có hệ thống.
Thông qua dịch vụ danh thiếp ngăn chặn làm giả có thể lưu đơn giản vào mục ghi chép địa chỉ và kiểm tra xem ngặn chặn làm giả được hay không.

Tăng them thú vị

Không phải là một thiết kế được tiêu chuẩn hóa đơn giản mà còn có khả năng thể hiện được những đặc trưng của một thương hiệu.
Khác với danh thiếp bình thường nó dễ dàng thu hút sự quan tâm của đối phương hơn.

Bảo vệ giá trị

Chúng tôi sẽ bảo vệ giá trị thành quả quan trọng được tạo ra bằng tất cả mồ hôi công sức và tinh thần của bạn không bị hủy hoại.
Chúng tôi sẽ loại bỏ được thiệt hại, tổn thất giá trị thương hiệu và niềm tin được xây dựng trong thời gian dài của quý vị.
TOP