FAQ

คำถามที่พบบ่อย

การใช้แอปพลิเคชั่น HiddenTag (HiddenTag® App)

แอปพลิเคชั่น HiddenTag ถูกสนับสนุนโดยสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และAndroid และถูกลงทะเบียนใน
Apple App Store, Google Play, OneStore และ Local markets ของจีน ถ้าเสิชหาคำว่า HiddenTag
ใน App markets ก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่ายดาย

ใช่แล้ว ลาเบล HiddenTag สามารถแสกนได้โดยผ่านแอปพลิเคชั่น HiddenTag
เท่านั้นเพื่อการป้องกันการลอกเลียนแบบในระดับที่สูง และลดความเสี่ยงในการลอกเลียนแบบ

เพราะว่า QR code เป็นเทคโนโลยีแบบ Open-source ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันที่ต่ำมาก HiddenTag
สามารถแสกนผ่านแอปพลิเคชั่น HiddenTag เท่านั้นเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันที่สูง และเมื่อเสิชหาคำว่า HiddenTag
ใน App markets ก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้อย่างง่ายดาย

1. เพื่อที่จะได้เห็น HiddenTag ได้ชัดเจน เลื่อนเข้าเลื่อนออกช้าๆ ให้สติ๊กเกอร์อยู่ตรงกลางหน้าจอการแสกน
   เพื่อที่กล้องจะสามารถโฟกัสได้
2. ถ้าบริเวณโดยรอบมืดลองแสกนในสถานที่ที่สว่าง
3. ถ้ามีการสะท้อนของแสงมากเกินไป ให้ปรับการโฟกัสโดยการเอียง HiddenTag หรือ สมาร์ทโฟนในทางที่ป้องกันการสะท้อนของแสง
4. ลองแสกนโดยทำตามวิธีการที่กล่าวมาข้างบนทั้งหมดซ้ำ 2-3 ครั้ง
   กรณีที่ทำตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังแสกนไม่ได้ กรุณาติดต่อมายัง CK&B ตามช่องทางต่างๆ

HiddenTag ที่มีผล Monitoring ต่อเนื่อง แสดงออกเป็นเพจของลอกเลียนแบบ กรุณาติดต่อไปยังร้านค้าที่ซื้อสินค้ามา หรือCK&B
ในการสอบถามกับ CK&B ถ้าแจ้งตัวเลขเอกลักษณ์ที่ถูกบันทึกกับหมายเลข Serial number ซึ่งตรวจสอบได้ที่เมนู History
หลังจากที่แสกน ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

การผลิต HiddenTag®

หลังจากการคอนเฟิร์มรูปแบบดีไซน์ลาเบล, Landing page แล้วจะทำการส่งตัวอย่างก่อนการผลิตลาเบลของจริงให้
เพื่อทำการคอนเฟิร์มก่อนการผลิตจริง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในกรณีที่บริษัทลูกค้าส่งดีไซน์ของลาเบล และLanding page
มาให้ ก็สามารถจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ถ้าใหญ่กว่าในกรณีชนิดทั่วไปที่ขนาดเล็กที่สุดคือ 12mm*12mm, ชนิดกว้างที่ขนาดเล็กที่สุดคือ 20mm*8mm ก็สามารถผลิตได้

HiddenTag สามารถจัดทำในรูปแบบแผ่นเพื่อการติดโดยใช้กำลังคน และม้วนซึ่งสามารถใช้กับเครื่องติดลาเบลแบบอัตโนมัติได้

สามารถจัดทำได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยผ่านการพัฒนาวัสดุใหม่ๆที่หลากหลายเช่น โฮโลแกรม โลหะ แก้ว เสื้อผ้า หนัง ฯลฯ

เทคโนโลยี HiddenTag®

HiddenTag เป็นเทคโนโลยีแบบ Digital Watermarking ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้แม้ในโทรศัพท์มือถือ
รูปแบบการบริการถ้าเปรียบเทียบกับ QR code ทั่วไปแล้ว เป็นเทคโนโลยีที่มีดีไซน์ที่ออกแบบได้เอง
และมีความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลที่เหนือกว่า QR code

HiddenTag ได้รวมเอาเทคโนโลยีแบบ Digital Watermarking เข้าไป โดยเทคโนโลยี Digital Watermarking
นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใส่ข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นโดยตาเปล่าได้เข้าไปในเนื้อหาสาระทาง Multimedia และสามารถตรวจสอบได้ ปัจจุบัน HiddenTag
ถูกใช้ในทางการโฆษณา/มาเก็ตติ้ง ซึ่งสามารถเข้าไปแทนที่ QR code ได้ และสามารถใช้ในทางการตรวจสอบการลอกเลียนแบบสินค้า
โดยการใช้ลักษณะพิเศษของ Digital Watermarking

ปัจจุบัน การสร้าง HiddenTag เป็นการสร้างโดยการใช้ QRJOY และ HiddenTag ในกรณีที่ต้องการผลิต โปรดติดต่อเรา

การตรวจสอบ HiddenTag สามารถทำได้โดยดาวน์โหลด HiddenTag, Scanhit จาก App market ของคุณ แอปพลิเคชั่น 3
ตัวที่ใช้แสกนเป็นแอปพลิเคชั่นที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบภาพโดยการรวม QR code กับ HiddenTag
เข้าด้วยกัน ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดและใช้ได้ฟรีผ่าน App markets โดยส่วนใหญ่

Digital Watermarking

Watermarkเป็นสัญญาณที่เปลี่ยนให้เหมาะสมกับคุณลักษณะพิเศษของเนื้อหาสาระแต่ละอัน
เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ใส่ข้อมูลที่ต้องการไปยังเนื้อหาสาระ ในขณะเดียวกันยังสามารถอยู่ในรูปของหมายเลข หรือตัวอักษร,
โลโก้ และอื่นๆ ที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปยังเนื้อหาสาระได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ชื่อ CKNB เข้าไป ตัวอักษร CKNB
จะถูกแทรกเข้าไปในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง และเมื่อทำการตรวจสอบตัวอักษรที่เหมือนกันจะปรากฎออกมา
สามารถแทรกข้อมูลที่ต้องการตามวิธีการใส่ของผู้ใช้เช่น หมายเลขแถวหนึ่งในรูปแบบบาร์โค้ด,
ผู้ผลิต และหัวข้อของเนื้อหาสาระ, โลโก้, ID ผู้ใช้และอื่นๆได้

ลำดับของกระบวนการในการแทรกWatermark เข้าไปหรือคัดออกจากเนื้อหาสาระที่ต้องการ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในสาขาที่หลากหลาย
เช่นลิขสิทธิ์และลายนิ้วมือ หรือ ระบบ Monitoring/filtering โดยจะแทรกเข้าไปในสัญญาณภาพ วิดีโอ เสียง
และอื่นๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็นหรือได้ยิน

ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหาสาระดั้งเดิม และคุณภาพเสียงอย่างสิ้นเชิง เพราะการแทรก Watermark
โดยรูปแบบที่ไม่สามารถแล้วมนุษย์ไม่สามารถรับรู้โดยการมองเห็นหรือได้ยินโดยทั่วไป ทำให้สามารถรักษาเนื้อหาสาระ และเอกลักษณ์ดั้งเดิมได้

สามารถใช้เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ทางเนื้อหาสาระที่ถูกเป็นที่พูดถึงเมื่อไม่นานมานี้
และสามารถใช้โดยลายนิ้วมือในการหาผู้กระจายโดยวิธีผิดกฎหมายในกรณีที่เกิดการกระจายแบบผิดกฎหมายของเนื้อหาสาระ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้โดยการค้นหา Watermark และใช้ Filtering ที่ใช้ในการสืบค้นช่วยใส่เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องเข้าไป
โดยใช้เทคนิค Watermarking ในเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหา สามารถ Monitoring เกี่ยวกับโฆษณาที่ออกอากาศในกรณีของระบบ
Monitoring ของวิดีโอ/เสียง และสามารถวินิจฉัยได้ว่าเกิดการแก้ไขดัดแปลงในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องหรือไม่
โดยการค้นหาการลอกเลียนแบบเนื้อหาสาระทาง Digital

Watermark Module สามารถถูกประกอบขึ้นได้โดยตัวฝัง Watermark และตัวตรวจสอบ Watermark
โดยตัวฝัง Watermark เป็น Module ที่ผู้ใช้แทรก Watermark เข้าไปในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ส่วนตัวตรวจสอบ Watermark
เป็น Module ที่ตรวจสอบ Watermarkจากเนื้อหาสาระที่ Watermark ถูกแทรกเข้าไป ในกรณีของระบบการแทรก Watermark
สามารถตรวจสอบการมีอยู่ของ Watermark ที่มีอยู่แล้วจากเนื้อหาสาระเป้าหมาย และในกรณีที่ไม่มีอยู่ ผู้ใช้สามารถแทรก Watermark
เข้าไปได้ สามารถตรวจสอบ Watermark โดยผ่านตัวตรวจสอบ Watermark จากเนื้อหาสาระที่ Watermark ถูกแทรกเข้าไป

มีความต่างมากไม่มากก็น้อยเป็นไปตามสภาพการใช้งาน และความใหญ่และชนิดของเนื้อหาสาระดั้งเดิม แต่สามารถจัดการโดย
ณ ขณะเวลานั้น ในกรณีของระบบ Monitoring วิดีโอทั่วไป ประสบความสำเร็จในการแทรก/ตรวจสอบ Watermark
ไปที่เนื้อหาสาระโดย ณ เวลาขณะนั้น และในกรณีของระบบการปกป้องลิขสิทธิ์ จะสามารถปรับเวลาในการแทรก
ตรวจสอบ ตามปัจจัยของการพิสูจน์ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ Watermarking ยังสามารถต่างกันเป็นไปตามสาขาที่ถูกใช้ และสเปคที่ถูกต้องการ

สามารถทำ Multi-watermarking ได้ แต่ว่าในกรณีของ Watermarking ที่ใช้ในการปกป้องลิขสิทธิ์ทั่วไป ในกรณีที่มี Watermark
อยู่แล้ว กำลังคิดค้นเพื่อที่จะไม่สามารถแทรกโดยการสำรวจการมีอยู่ของ
Watermark ที่มีอยู่แล้วได้ นี่คือเป้าหมายเพื่อการปกป้องสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิม

ยากที่จะหาข้อมูลที่แน่นอนโดยหัวข้อของเนื้อหาสาระที่นำออกมา และข้อมูล Metadata
โดยการขุดค้นหัวข้อของเนื้อหาสาระ เพราะอย่างนั้นการแทรก Watermark ไปที่เนื้อหาสาระ และการมีเทคโนโลยีที่ใช้
Watermarking ในการหา Watermark ที่เกี่ยวข้อง จึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น Filter ในการค้นหา Watermark สมมติว่า ในโอกาสที่ใช้
Filter การค้นหา ในการค้นหาเนื้อหาสาระต่างๆที่ถูกแทรก
Watermark เข้าไป จะมีโอกาส 100% ที่สามารถค้นหาเนื้อหาสาระได้ นอกจากนี้ เพื่อการค้นหา แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลใดๆของเนื้อหาสาระที่จะค้นหา ก็สามารถค้นหาเนื้อหาสาระนั้นได้เมื่อไหร่ก็ตาม ถ้ามีแค่ตัวอย่างของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง

Watermarking ไม่เพียงแค่ต้องไม่มีความเสียหายในการมองเห็นและการได้ยินเท่านั้น แต่ก็ต้องถูกตรวจสอบได้เป็นอย่างดีในการแก้ไขดัดแปลงต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นต้องมีประสิทธิภาพในการนต่อต้านการแก้ไขดัดแปลงเช่น การย่อ การเรียบเรียง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์ การขโมยไปใช้ ต่างๆ CK&B นั้นเป็นมีบริการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมระดับโลก

เป็นไปได้ CK&B นั้นให้บริการโดยการประมวลผลแบบร่วมกัน เพื่อการจัดการเนื้อหาสาระจำนวนมากมาย และมีขั้นตอนวิธีที่รวดเร็ว และ การบริการที่ใช้โค้ดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว

เป็นไปได้ พิมพ์เนื้อหาสาระที่แทรก Watermark เข้าไปออกมาโดยเครื่องพิมพ์แล้วแสกน หรือบันทึก หรือถ่ายรูป จะสามารถตรวจสอบ Watermark ได้

- Image : BMP, JPG, GIF, ANIMATED GIF, TIF, PCX, PGM, TGA
- Video : WMV, MPEG, ASF, AVI
- Audio:WAV, WMA, MP3, OGG
(Additional formats can be available upon request of the user.)

Content DNA ของเนื้อหาสาระ

การคัดออกของ DNA โดยคุณลักษณะพิเศษที่มีเอกลักษณ์โดยข้อมูล(DNA, Signature, Feature)
ที่มีเอกลักษณ์ของเนื้อหาสาระ และเป็นเทคโนโลยีที่วินิจฉัยว่าเอกลักษณ์ของงานเขียน โดยผ่านการเปรียบเทียบกับ DNA ที่มีอย่างแน่นอนแต่ดั้งเดิม

เทคโนโลยี Filtering DNA ของเนื้อหาสาระ สามารถถูกใช้โดยวิธีการการควบคุมเพื่อการพบเห็นเนื้อหาสาระที่ผิดกฎหมายของ
Portal และ Web hard, P2P สามารถใช้บริการค้นหาสินค้าที่เหมือนกันของช้อปปิ้งมอล์ และการค้นหาภาพที่เหมือนกันกับสิ่งนี้ได้

โดยทั่วไป Module ของ Filtering DNA สามารถแบ่งแยกได้โดยตัวคัดออกและตัวตรวจสอบ ตัวคัดออกของ DNA
เป็นส่วนเพื่อการคัดออกของคุณลักษณะพิเศษของเอกลักษณ์ของเนื้อหาสาระ โดยการคำนวณตัวที่เหมือนกันของข้อมูลที่ถูกคัดออกโดยตัวเชื่อม DNA

เป็นไปได้ โดยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมของ CK&B ในการโจมตีที่หลากหลายเช่น การหมุนเวียน,
การใช้ Filtering ของวิดีโอ, การตัดภาพออก, การเปลี่ยนแปลงระดับของสี, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์ที่ถูกอัด และอื่นๆ จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่เหมาะที่สุด

มีการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เป็นต้นแบบของเนื้อหาสาระแต่ะละอันอยู่ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติพิเศษของ DNA รูปภาพ จะใช้ลักษณะพิเศษเช่น สี เนื้อ รูปร่าง และอื่นๆ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติพิเศษของ DNA ของวิดีโอ จะใช้ลักษณะพิเศษเช่น ฉาก การเคลื่อนไหวของเฟรมแต่ละอัน และการเคลื่อนไหวของวัตถุในเฟรม เมื่อตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษของ DNA โอดีโอ จะใช้ลักษณะพิเศษเช่น การตรวจสอบความเหมือนกัน การตรวจสอบเอกลักษณ์ของอาณาเขตพิเศษแต่ละอัน และpsychoacoustic model spectrum ที่อยู่ภายใน

- Image DNA Filtering : JPEG (GRAY, TRUE COLOR, CMYK), TIFF (SINGLE, MULTI, GRAY, TRUE COLOR), BMP (INDEX, TRUE COLOR), GIF(Single, Animated), TGA(GRAY, TRUE COLOR)
- Video DNA Filtering : VI, MPG, MP4, VOB, MKV, MTS, M2T, M2TS, TP, TS, WMV, ASF, FLV
- Audio DNA Filtering : mp3, ogg, wav, wma
(ไฟล์นอกเหนือจากนี้สามารถที่จะเพิ่มได้ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามเพื่อความต้องการของผู้ใช้)

การป้องกันเอกสาร

บาร์โค้ดแบบ 2D เป็นบาร์โค้ดที่แทรก เข้าไปในเอกสาร เพื่อที่จะป้องกันการลอกเลียนแบบเกี่ยวกับเอกสารที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
หลังจากที่แทรกข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเข้าไปในบาร์โค้ด 2D ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่หลังจากตรวจสอบ จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นการลอกเลียนแบบหรือไม่โดยผ่านการเปรียบเทียบกับต้นฉบับได้

Watermark แบบ2D เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติพิเศษของ เทคโนโลยี Watermarking ที่ยอดเยี่ยมของ CK&B
กับ บาร์โค้ดแบบ 2D ซ่อนข้อมูลขอบเขตที่คนไม่สามารถรับรู้ได้ที่ Visual Carrier โดยมโนภาพที่แน่นอน ในที่นี้ Visible Carrier
เป็นภาพที่สร้างโดยการประดิษฐ์ขึ้น เมื่อไม่มีภาพที่จะแทรก Watermark ที่เหมือนกับโลโก้หรือตรา Watermark แบบ2D
ที่เหมือนกับอันนี้ ใช้เพื่อซ่อนข้อมูลที่เอกสาร ซึ่งไม่มีภาพที่เหมือนกันกับโลโก้หรือตรา และจะซ่อน Forensic Mark
ซึ่งสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นการเผยแพร่แบบผิดกฎหมายหรือไม่

มี สามารถพิสูจน์การลอกเลียนแบบของเอกสารโดยวิธีการตรวจสอบหลังจาก Watermarking ไปที่ภาพที่เหมือนกับโลโก้หรือตราที่อยู่ในเอกสาร

เป็นไปได้ โดยผ่านเทคโนโลยีการแทรกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของ CK&B

Digital Watermarking

การจัดการวิดีโอแบบ Digital นั้นเป็นสิ่งที่ทำโดยรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ โดยผ่านขั้นตอนวิธี โดยสาขาของการจัดการสัญญาณทาง Digital
ในเทคโนโลยีการจัดการวิดีโอแบบ Digital จะมี การแก้ไขปรับปรุงวิดีโอแบบ Digital, การทำให้สภาพเดิมของวิดีโอกลับคืนมา,
การดัดแปลงวิดีโอ, การตรวจสอบวิดีโอ, การรับรู้วิดีโอ, การอัดย่อวิดีโอ เป็นต้น

สื่อวิดีโอ (โดยเฉพาะสื่อวิดีโอแบบ Digital) นั้นสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทาง Multimedia ได้ Multimedia
นั้นมีการใช้ในสาขาต่างๆมากมาย รวมทั้งถูกใช้ในสื่อวิดีโอแบบ Digital และเทคโนโลยีการจัดการวิดีโอแบบ Digital
เทคโนโลยีการจัดการวิดีโอแบบ Digitalถูกใช้ที่สาขาต่างๆเช่น สาขาการกระจายเสียงและภาพยนตร์, สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ,
สาขาการประยุกต์ใช้การป้องกัน, สาขาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาการทหาร, สาขาอวกาศ เป็นต้น

TOP