HiddenTag® For Forensic

การบริการสำหรับการตรวจสอบผู้ลอกเลียนแบบเนื้อหาสาระแบบผิดกฎหมาย

การสร้างการบริการและขั้นตอน

  • การใส่ข้อมูลโดยที่คนไม่สามารถรับรู้ได้เช่น ข้อมูลผู้ซื้อ ช่องทางการกระจาย ข้อมูลผู้ใช้ เข้าไปในเนื้อหาสาระ
  • การใส่ข้อมูลของสมาชิกแบบเรียลไทม์ก่อนที่เนื้อหาสาระที่ถูกปกป้องจะถูกเผยแพร่ทางทีวี
  • ในกรณีที่เนื้อหาสาระที่ถูกทำ Forensic Watermark มีการลอกเลียนแบบอย่างผิดกฎหมาย หรือถูกกระจายแล้ว จะระบุและติดตามผู้กระจายแบบผิดกฎหมาย โดยผ่านทางการตรวจสอบ
  • จะแบ่งแยกผู้ที่ทำการลอกเลียนแบบเนื้อหาสาระโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายคนแรก และผู้แพร่กระจายที่ได้รับอนุญาต (ผู้ซื้อต้นฉบับ) โดยการตรวจสอบภายหลัง และจะจัดทำข้อมูลให้แก่ผู้ขายเนื้อหาสาระ
Embedding HiddenTag for Forensic Watermark > Distribution > Detecting HiddenTag for forensic Watermark > The First Illegal copy Maker

คุณลักษณะพิเศษของ HiddenTag® Forensic Watermark

  • เนื้อหาสาระที่ถูกใส่ HiddenTag Forensic Watermark นั้นไม่มีความแตกต่างของคุณภาพของภาพกับต้นฉบับ จึงไม่ขัดขวางการใช้งานของผู้บริโภค
  • เนื้อหาสาระที่ถูกลอกเลียนแบบโดยผิดกฎหมายสามารถดูแลจัดการภายหลัง โดยการติดตามผู้ที่ทำการลอกเลียนแบบอย่างผิดกฎหมายอย่างทันทีทันใดในกรณีที่เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์
No Visible Difference

HiddenTag® Forensic Watermark นั้น

เป็นเทคโนโลยีของ CK&B เท่านั้น ซึ่งสามารถทดแทน CAS, DRM และเทคโนโลยี Watermark ที่มีอยู่เดิม
โดยเทคโนโลยีที่สามารถติดตามผู้แพร่กระจายและช่องทางการเผยแพร่ โดยการใส่ข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ไปที่การบริการ OTT
กับ VOD ที่เกี่ยวข้อง, มือถือ, IPTV, Webtoon และเนื้อหาสาระทางการศึกษาอื่นๆ

เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในการป้องกันที่มีอยู่เดิม (CAS, DRM, Digital Watermark)

HiddenTag® Forensic Mark CAS DRM Digital Watermark
จุดประสงค์ ติดตามผู้ลอกเลียนแบบอย่างผิดกฎหมายโดยการตรวจสอบ ID ผู้ใช้ การดูแลจัดการสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาสาระ (การจำกัดการรับข่าวสารของผู้ใช้, คุณสมบัติในการดูและฟังของสมาชิก การดูแลจัดการข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาสาระ (การเข้ารหัส/การกู้เนื้อหาสาระ) การแบ่งแยกผู้ถือลิขสิทธิ์
จุดการดูแลจัดการ หลังการเผยแพร่ ก่อนการเผยแพร่ ก่อนการเผยแพร่ หลังการเผยแพร่
การตรวจสอบลิขสิทธิ์ เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้
การติดตามผู้ลอกเลียนแบบอย่างผิดกฎหมาย เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้
การใช้แทนกัน ยอดเยี่ยม ต่ำมาก ต่ำมาก ยอดเยี่ยม

รูปแบบการบริการ

  • ตัวฝัง : การใส่ข้อมูล
  • ตัวตรวจสอบ : การตรวจสอบข้อมูลที่ใส่โดยตัวฝัง
สอบถามข้อมูลทางออนไลน์ สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
+82(0)2-453-8416
TOP