HiddenTag® For C.O.P.

ต่อต้านการปลอมแปลง Watermarking Solution

ลาเบลสมาร์ทโฮโลแกรม HiddenTag (HiddenTag® For C.O.P.)

HiddenTag เป็นบริการในการตรวจสอบสินค้าของแท้ ที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบ watermark ตามมาตรฐานโลก ซึ่งใครๆก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย

HiddenTag - โซลูชันการจัดการแบบบูรณาการสำหรับแบรนด์

Implementing HiddenTag - Product Forgery Prevention - Response to illegal Reproduction - Transparent Distribution Monitoring - Customer Communication - Mobile Marketing for your Brands - HiddenTag Commerce Point of Sale - Maximized Brand Value

ความท้าทายในปัจจุบันของแบรนด์

1 out of 3 products exported to China is counterfeited / Sales revenue decreases due to market price drop caused by counterfeit products / Decline in product value and brand credibility due to harms caused by low quality counterfeit product to the end-user

ระบบการป้องกันแบบครบวงจร

HiddenTag เป็นบริการในการตรวจสอบสินค้าของแท้ครบวงจรที่ประกอบด้วย การตรวจสอบด้วยตาเปล่าผ่านลาเบล,
การตรวจสอบลาเบลผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และการ monitoring ผ่าน server
และนอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่หลากหลายโดยผ่านการจำแนกเอกลักษณ์โดยสมาร์ทโฟน
1.Verify with the naked eye(hologram, design) / 2.Verify through the app(verify label data) / 3.Verify through the server monitoring(User GPS, Count scanning, Pattern Recognition)

การออกแบบสติ๊กเกอร์ตามรูปแบบที่ต้องการ

ตรวจสอบ, ซ่อนข้อมูลโดยวิธีการที่คนทั่วไปไม่สามารถจำแนกได้ ดังนั้นแม้ว่าจะมองเห็นเป็นรูปภาพที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นจำนวนพันล้านรูป
ก็สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลเฉพาะได้โดยการฝังข้อมูลเอกลักษณ์เข้าไปในสติ๊กเกอร์แต่ละตัว

การบริการบนมือถือที่หลากหลาย

สามารถให้บริการบนมือถือที่หลากหลายโดยผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย แอปพลิเคชั่น HiddenTag สามารถทำงานได้แม้กระทั่งในสมาร์ทโฟนรุ่นเก่า
และถูกลงทะเบียนแล้วใน app stores ของ local markets และ global markets รวมทั้งถูกสนับสนุนใน local app stores ของจีน 5 แห่ง

การเปรียบเทียบการบริการการตรวจสอบสินค้าของแท้ที่มีอยู่ทั่วไปกับ HiddenTag

HiddenTag เป็นบริการการตรวจสอบสินค้าของแท้เพียงหนึ่งเดียวที่มีดีไซน์ที่เหมาะสมสำหรับมาเก็ตติ้งของแบรนด์
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโดยเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเอง มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยสามารถสนับสนุนการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนที่หลากหลาย
และผู้บริโภคสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างง่ายดายโดยใช้สมาร์ทโฟน
HiddenTag® For C.O.P. โฮโลแกรมทั่วไป QR Code NFC&RFID
ประสิทธิภาพในการป้องกัน ★★★ ★★★
ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ ★★★ ★★★ ★★★
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ★★★ ★★★
ดีไซน์ ★★★ ★★☆ ☆☆
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ★★★ ★★★ ★★☆

โฮโลแกรมทั่วไป

ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถจำแนกโฮโลแกรมของแท้กับโฮโลแกรมลอกเลียนแบบได้ด้วยตาเปล่า General Hologram image

QR CODE

QR Code เป็นเทคโนโลยีแบบ Open-source ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ไม่เหมาะสมกับการบริการการตรวจสอบสินค้าของแท้ QR Code image

NFC & RFID

NFC(RFID) มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจต่ำเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ยังคงมีราคาสูงมาก นอกจากนี้ยังไม่ถูกสนับสนุนการทำงานในระบบ iOS
และมีปัญหาแสกนไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามคลื่นความถี่เฉพาะของแต่ละประเทศ
NFC, RFID image

ประโยชน์ของการใช้ HiddenTag

เหตุผลที่ลูกค้าส่วนมากเลือกใช้งาน HiddenTag มีหลายประการ Transparent Distribution Management / 20% ~ 30% Increase in Sales / Improving Brand Credibility / Getting Closer to the Customers

การดูแลจัดการการกระจายสินค้าที่โปร่งใส

ให้การปกป้องมูลค่าของสินค้าโดยการเพิ่มยอดขายผ่านทางการจัดการดูแลการกระจายสินค้าที่โปร่งใส
  • การดูแลจัดการการกระจายสินค้าที่ผิดกฎหมายโดยผ่านการดูแล Monitoring
  • การเพิ่มขึ้นของประมาณการผลิตโดยผ่านการค้นพบการกระจายสินค้าที่ผิดกฎหมาย
HiddenTag Sticker order quantity

การร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวน

CK&B ได้เข้าร่วมมือกับศุลกากรกรุงโซลและตำรวจท่องเที่ยวเมื่อมีปราบปรามการปลอมแปลงสินค้าอย่างหนัก
และด้วยความช่วยเหลือของการบริการของเรา ทำให้สามารถจับสินค้าลอกเลียนแบบได้ถึง 15 พันล้านชิ้น
Cooperation with law enforcement agencies during Forgery

การขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค

ลูกค้าที่ตรวจสอบข้อมูลของสินค้าโดยผ่าน HiddenTag คือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของคุณ HiddenTag
ให้บริการช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเหล่านี้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสมาร์ทโฟนได้โดยวิธีที่หลากหลาย เช่น คู่มือการใช้อย่างละเอียด, การบริการวิดีโอ, การออกคูปองเพื่อจูงใจการซื้อในครั้งต่อไป ฯลฯ
TOP